ZingTruyen.Site

Đổ Vỏ [Hoàn]

Cổ đại

19474

Hoàn thành

04-01-2023

Đổ Vỏ [Hoàn]

1287 lượt thích / 19474 lượt đọc
"Mình bảo mình hãy còn son Ta đi qua ngõ thấy con mình bò Con mình những trấu cùng tro Ta đi gánh nước rửa cho con mình Con mình vừa đẹp vừa xinh Một nửa giống mình, nửa lại... giống ta." Bìa: Dương Quốc Định