ZingTruyen.Site

Riegrow's Family

Fanfiction

1163

Đang cập nhật

14-02-2024

Riegrow's Family

87 lượt thích / 1163 lượt đọc
Ngoại truyên ngoài lề cho phần "Fanfic Passion" chính, kể về những câu chuyện của Jeong Taeui cùng hai người con của anh. Fanfic được tạo ra với mục đich giải trí, không có trong Novel, tình tiết hoàn toàn không có thật nên đừng hỏi hay comment này kia.