ZingTruyen.Site

Tất cả đều nhờ vào gen tốt nhà ta *chảnh 5s*

Truyện ngắn

1

Đang cập nhật

06-08-2017

Tất cả đều nhờ vào gen tốt nhà ta *chảnh 5s*

1 lượt thích / 1 lượt đọc
Thật không biết mời chào như thế nào cho hấp dẫn đây (~_-)?! Bởi vậy nhanh gọn mà nói thì: Không ngược, Không BE, Không dài, Thoải mái Văn. Kính Mời Lặn!

Danh sách chương Tất cả đều nhờ vào gen tốt nhà ta *chảnh 5s*